Cenník

Nie je väčšieho potešenia, ako dosiahnutie úspechu prostredníctvom čestného jednania s ľuďmi, ktorí podobne ako vy zarobia. Alan Greenspan

Obchodné spoločnosti

Cena Platba
Založenie obchodnej spoločnosti
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) 249,00 € jednorázovo
Ready made s.r.o. – neplatca DPH – výhodná ponuka 449,00 € jednorázovo
Založenie akciovej spoločnosti (a.s.) 1 349,00 € jednorázovo
Založenie komanditnej spoločnosti 549,00 € jednorázovo
Založenie občianskeho združenia 219,00 € jednorázovo
Založenie družstva 549,00 € jednorázovo
Založenie organizačnej zložky zahr. právnickej osoby 649,00 € jednorázovo
Registračné sídlo
Bratislava – Ružinov (mesačná platba) 40,00 € mesiac
Bratislava – Ružinov (ročná platba) – výhodná ponuka 35,00 € mesiac
Bratislava – Ružinov (registračný poplatok) 25,00 € jednorázovo
Vedenie účtovníctva dohodou
Zápis zmien do ORSR
Zmena obchodného mena 99,00 € jednorázovo
Zmena sídla 149,00 € jednorázovo
Zmena konateľa, spoločníka 189,00 € jednorázovo
Zvýšenie/zníženie základného imania 149,00 € jednorázovo
Prevod obchodného podielu 189,00 € jednorázovo
Viaceré zmeny v spoločnosti 199,00 € jednorázovo
Zrušenie obchodnej spoločnosti
Bez likvidácie 699,00 € jednorázovo
S likvidáciou 449,00 € jednorázovo
Návrh na vyhlásenie konkurzu už od 449,00 € jednorázovo
Zasadacie priestory
Bratislava – Ružinov (prenájom 1 deň) 50,00 € jednorázovo

Duševné vlastníctvo

Registrácia ochranej známky 599,00 € jednorázovo

Tvorba web stránok

Tvorba web stránky – jednoduchšia forma už od 349,00 € jednorázovo
Tvorba web stránky – programovanie developerom už od 799,00 € jednorázovo
Tvorba loga spoločnosti už od 299,00 € jednorázovo

 

*spočíva v zabezpečení úkonov spojených s poskytnutím služieb (najmä za účelom zabezpečenia poštovej schránky, označenia objednávateľa na poštovej schránke)

**prenájom zasadacích priestorov na 1 deň je možný v čase: 8:00 – 17:00

Pozn.: Nie sme platcami DPH, ceny sú konečné.

Cenník je platný od 01.10.2015. Poskytované služby sú splatné na základe vystavenej faktúry.