Kontakt

 

BC Business Consulting, s.r.o.
Záhradnícka 752/95
82108 Bratislava – mestská časť Ružinov
E-mail:
info@businessconsulting.sk
Telefón:
00421 917 457 896
mapa robco2

Dôležité údaje o spoločnosti:

IČO: 47 066 474
DIČ: 2023728300
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č.: 102685/B.


 

Bankové spojenie:

IBAN: SK4165000000000020540821

vedený v Poštová banka, a.s.