Zrušenie obchodnej spoločnosti

Človek, ktorý nepracuje kvôli láske k práci ale k peniazom, pravdepodobne nezarobí dosť peňazí a ani sa v živote moc nezabaví. Charles M. Schwab


Potrebujete zrušiť svoju obchodnú spoločnosť a neviete ako na to? Ste stratený v platných právnych predpisoch a celý proces zrušenia Vašej obchodnej spoločnosti Vám príde príliš komplikovaný a časovo náročný? My, v BC Business Consulting sme pripravení poskytnúť Vám pomoc a vykonáme všetky potrebné úkony k bezproblémovému zrušeniu Vašej obchodnej spoločnosti.

Nakoľko zrušenie obchodnej spoločnosti je možné vykonať viacerými spôsobmi, my v BC Business Consulting Vám v rámci odborného poradenstva poskytneme informácie, poradíme a odporučíme, čo najjednoduchší spôsob zrušenia Vašej obchodnej spoločnosti, teda či už zrušenie spoločnosti bez likvidácie (tzv. dobrovoľné zrušenie) alebo s likvidáciou, prípadne podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Následne pripravíme potrebnú korporátnu dokumentáciu a vykonáme za Vás všetky úkony voči príslušným orgánom, aby sme dosiahli bezproblémové a pre Vás časovo čo najmenej náročné zrušenie Vašej spoločnosti.

V prípade, ak máte záujem o zrušenie Vašej obchodnej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať.