Cenník

Nie je väčšieho potešenia, ako dosiahnutie úspechu prostredníctvom čestného jednania s ľuďmi, ktorí podobne ako vy zarobia.

- Alan Greenspan

Cenník poskytovaných služieb:

*spočíva v zabezpečení úkonov spojených s poskytnutím služieb (najmä za účelom zabezpečenia poštovej schránky, označenia objednávateľa na poštovej schránke)

**prenájom zasadacích priestorov na 1 deň je možný v čase: 8:00 – 17:00

 

Poznámka: Nie sme platcami DPH, ceny sú konečné.

Cenník je platný od 01.10.2015. Poskytované služby sú splatné na základe vystavenej faktúry.