Cenník

Nie je väčšieho potešenia, ako dosiahnutie úspechu prostredníctvom čestného jednania s ľuďmi, ktorí podobne ako vy zarobia.

- Alan Greenspan

Cenník poskytovaných služieb:

Obchodné spoločnosti Cena Platba
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) 249,00€ jednorázovo
Ready made s.r.o. – neplatca DPH výhodná ponuka 449,00€ jednorázovo
Založenie akciovej spoločnosti (a.s.) 1 349,00€ jednorázovo
Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.) 549,00€ jednorázovo
Založenie občianskeho družstva 219,00€ jednorázovo
Založenie družstva 549,00€ jednorázovo
Založenie organizačnej zložky zahr. právnickej osoby 649,00€ jednorázovo
Registračné sídlo Cena Platba
Bratislava – Ružinov (mesačná platba) 40,00€ mesačne
Bratislava – Ružinov (ročná platba) výhodná ponuka 35,00€ mesačne
Bratislava – Ružinov (registračný poplatok) 25,00€ jednorázovo
Zasadacie priestory: Bratislava – Ružinov (prenájom 1 deň) 50,00€
Vedenie účtovníctva dohodou
Zápis zmien do ORSR Cena Platba
Zmena obchodného mena 99,00€ jednorázovo
Zmena sídla 149,00€ jednorázovo
Zmena konateľa, spoločníka 189,00€ jednorázovo
Zvýšenie/zníženie základného imania 149,00€ jednorázovo
Prevod obchodného podielu 189,00€ jednorázovo
Viaceré zmeny v spoločnosti 199,00€ jednorázovo
Zrušenie obchodnej spoločnosti Cena Platba
Bez likvidácie 699,00€ jednorázovo
S likvidáciou 449,00€ jednorázovo
Návrh na vyhlásenie konkurzu od 449,00€ jednorázovo
Duševné vlastníctvo Cena Platba
Registrácia ochrannej známky 599,00€ jednorázovo
Tvorba webových stránok Cena Platba
Tvorba web stránky – jednoduchšia forma už od 349,00€ jednorázovo
Tvorba web stránky – programovanie developerom dohodou jednorázovo
Tvorba loga spoločnosti dohodou jednorázovo

*spočíva v zabezpečení úkonov spojených s poskytnutím služieb (najmä za účelom zabezpečenia poštovej schránky, označenia objednávateľa na poštovej schránke)

**prenájom zasadacích priestorov na 1 deň je možný v čase: 8:00 – 17:00

 

Poznámka: Nie sme platcami DPH, ceny sú konečné.

Cenník je platný od 01.10.2015. Poskytované služby sú splatné na základe vystavenej faktúry.