Obchodné spoločnosti

Urobte zákazníka stredobodom vášho príbehu.

- Ann Handley

Rozmýšľate nad rozbehnutím vlastného biznisu a nad založením obchodnej spoločnosti? Od tejto myšlienky Vás však odrádza administratívna a časová náročnosť prípravy zakladateľskej dokumentácie a komplikovaný proces založenia Vašej vysnívanej spoločnosti? Máme pre Vás jednoduché a pritom komplexné riešenie. 

 

Založíme Vám spoločnosť kompletne “šitú na mieru“. Vybavíme a vykonáme všetky potrebné administratívne kroky na príslušných úradoch, vypracujeme potrebnú zakladateľskú dokumentáciu Vami vybranej obchodnej spoločnosti, odbremeníme Vás od vypĺňania formulárov, a to všetko na základe Vami udelenej plnej moci. Poskytneme Vám zastupovanie v konaní pred štátnymi orgánmi pri vybavovaní všetkých ďalších formalít, a tým Vás odbremeníme od všetkých problémov a komplikácií spojených s návštevou príslušných úradov.


Naša ponuka spoločností


1. Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) – založenie spoločnosti je možné jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ako aj jednou, alebo viacerými právnickými osobami. Ide o obľúbenú a často vyskytujúcu sa právnu formu spoločnosti. V ponuke máme taktiež ready made s.r.o., ktoré vám pomôžu začať s podnikaním už dnes pomerne jednoduchým spôsobom.

2. Akciová spoločnosť (a.s.) – ide o tretiu najviac využívanú právnu formu spoločnosti. Jej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Je vhodná pre kapitálovo náročné projekty, viacerí akcionári spoločnosti sa nemusia zapísať do obchodného registra a od svojho založenia disponuje vyšším kapitálom čím vzbudzuje dojem silného a stabilného partnera.

3. Komanditná spoločnosť (k.s.) – chcete „zmiešať“ prvky kapitálovej spoločnosti (napr. eseročky) a osobnej spoločnosti (napr. vos)? Dôvodom môže byť napríklad daňová a odvodová optimalizácia. Ak áno, tak komanditná spoločnosť je tou správnou voľbou.

4. Občianske združenie – je výsledkom združovania sa občanov, nezisková organizácia. Predpisy nevylučujú podnikateľskú činnosť občianskych združení, ako nástroj pre získanie prostriedkov na vykonávanie neziskovej činnosti.

5. Družstvo – táto právna forma spoločnosti kombinuje výhody „eseročky“ a „akciovky“ zároveň. Výhodou je napríklad anonymita vlastníctva, členovia družstva sa nezapisujú do obchodného registra.

6. Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby – jednou z možností, ako môže zahraničná právnická osoba podnikať na území Slovenskej republiky je zriadenie organizačnej zložky. Organizačná zložka nie je povinná mať základné imanie, nemá právnu subjektivitu, vnútorné právne pomery, ručenie spoločníkov a orgánov spoločnosti sa riadi právnym poriadkom štátu, podľa ktorého bola založená zahraničná osoba – zriaďovateľ.