Business Consulting

Správne miesto pre vaše podnikanie


O nás


Spoločnosť BC Business Consulting s.r.o., ktorá prevádzkuje a poskytuje služby prostredníctvom internetovej domény www.businessconsulting.sk je vybudovaná najmä pre obchodné spoločnosti, novovzniknuté alebo už zabehnuté. Ponúkané služby majú slúžiť najmä pre uľahčenie povinností dôležitých pri podnikaní napr. poskytnutie virtuálneho sídla alebo služby zabezpečované prostredníctvom našej partnerskej advokátskej kancelárie ako založenie spoločnosti, zmeny v spoločnostiach, zároveň prostredníctvom našich ďalších partnerov poskytujeme tvorbu web stránok a vedenie účtovníctva.