Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Niektorí ľudia snívajú o úspechu, zatiaľ čo iní ráno vstávajú a tvrdo na ňom pracujú.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne komplikovaný spôsob, ktorý potrebuje znalosti príslušných právnych predpisov. Zabezpečením všetkých potrebných dokumentov úšetríme Vás čas a všetku administratívu so založením urobíme za Vás.


V službe máte zahrnuté:


  • prvotnú konzultačnú činnosť, t.j. konzultácia pri výbere vhodného a voľného obchodného mena, konzultácia pri výbere voľných, remeselných alebo viazaných živností,
  • kompletné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • podanie/vyzdvihnutie všetkých dokumentov v štátnych inšitúciách
  • zaslanie kompletnej dokumentácie po založení spoločnosti

Na prvom stretnutí nám poviete všetky Vaše predstavy a požiadavky, dáte nám Vaše údaje a do 48 hodín Vám zašleme kompletne pripravenú dokumentáciu. Vy budete mať na starosti jedine náštevu notára prípadne matriky, kde si dáte overiť Váš podpis. Po overení dokumentov nám ich zašlete poštou. Po doručení všetkých dokumentov za Vás ohlásime živnosti na mieste príslušnom Okresnom úrade, Odbore živnostenského podnikania. Po udelení živnostenského oprávnenia ho za Vás na Okresnom úrade vyzdvihneme a nasledujúci pracovný deň deň za Vás podáme návrh na mieste príslušný registrový súd, ktorý rozhodne o zápise Vašej novej spoločnosti. Ihneď po doručení rozhodnutia o zápise spoločnosti s ručením obmedzeným Vám zašleme výpis z obchodného registra (ORSR) a týmto je Vaša nová spoločnosť pripravená a Vy môžete začať podnikať.

Od 01.01.2016 nastali v Slovenskej legislatíve viaceré zmeny, konkrétne novelou Obchodného zákonníka, ktorého zmena zaviedla tzv. register diskvalifikácií a takisto odpadla povinnosť zapisovanej spoločnosti vložiť základné imanie na bankový účet  spoločnosti. Pre prehľad a viac informácií Vám odporúčame tento odborný článok.

249€ jednorázovo

profesionálna odborná konzultačná činnosť – príprava a kompletné vypracovanie dokumentácie – administratíva v štátnych inštitúciach – odovzdanie hotovej dokumentácie po založení