Založenie občianskeho združenia

Pracujte na sebe. Niektorí ľudia len chcú, aby sa to stalo, iní pracujú na tom, aby sa to stalo.

- Jon Gieselman

Založíme Vám občianske združenie, ktoré je jednoduché na administratívu, avšak pri jeho založení je nevyhnutná znalosť príslušných právnych predpisov. Zabezpečením všetkých potrebných dokumentov ušetríme Váš čas a všetku administratívu so založením urobíme za Vás.


V službe máte zahrnuté:


  • prvotnú konzultačnú činnosť, t.j. konzultácia pri výbere vhodného a voľného obchodného mena, konzultácia pri výbere voľných, remeselných alebo viazaných živností,
  • kompletné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • podanie/vyzdvihnutie všetkých dokumentov v štátnych inšitúciách
  • zaslanie kompletnej dokumentácie po založení spoločnosti

219€ jednorázovo

profesionálna odborná konzultačná činnosť – príprava a kompletné vypracovanie dokumentácie – administratíva v štátnych inštitúciach – odovzdanie hotovej dokumentácie po založení