Všetko pre Vás pod jednou strechou

Business Consulting Vám, okrem kompletného založenia Vami zvolenej právnej formy obchodnej spoločnosti, vypracuje aj dokumentáciu týkajúcu sa zmien vo Vašej spoločnosti, a to všetko podľa Vašich požiadaviek. Okrem prípravy komplexnej dokumentácie, sme taktiež pripravení vypracovať a podať za Vás aj návrh na zápis zmien vo Vašej spoločnosti do obchodného registra.

Zmena obchodného mena

Obchodné meno spoločnosti je definované v § 8 Obchodného zákonníka ako – meno, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné meno tiež nesmie byť zameniteľné s názvom inej spoločnosti – musí byť jedinečné.

 

Cena: 99€ jednorázovo

Zmena sídla obchodnej spoločnosti

V prípade ak potrebujete zmeniť sídlo Vašej obchodnej spoločnosti a neviete ako na to, sme tu pre Vás. Ak nemáte k dispozícií nehnuteľnosť, kde by ste mohli sídlo umiestniť, ponúkame Vám zároveň službu - registračné sídlo.

 

 

Cena: 149€ jednorázovo

Zmena spoločníka, konateľa

Všetku potrebnú dokumentáciu prípravíme za Vás. Vy nám dodáte potrebné informácie k požadovaným zmenám a my Vám pripravíme kompletnú právnu dokumentáciu potrebnú na zmenu týchto skutočností.

Cena: 189€ jednorázovo

Prevod obchodného podielu

Prevod obchodného podielu je jedným z najkomplikovanejších právnych úkonov pri zmenách v obchodných spoločnostiach a zvyčajne je spájaný s realizovaním viacerých zmien v obchodnej spoločnosti. Všetku potrebnú dokumentáciu, prípravíme za Vás.

Cena: 189€ jednorázovo

Zvýšenie/zníženie základného imania obchodnej spoločnosti

V prípade, ak ste sa rozhodli zvýšiť, poprípade znížiť základné imanie vo Vašej obchodnej spoločnosti, sme Vám plne k dispozícii a ponúkame komplexnú prípravu dokumentácie a zabezpečenie potrebných krokov voči štátnym inštitúciám za účelom zápisu príslušných zmien vo Vašej spoločnosti do obchodného registra.

 

Cena: dohodou

Viaceré zmeny v obchodnej spoločnosti

Napríklad pri prevode obchodného podielu vzniká potreba zmeny – obchodného mena, sídla, spoločníka, konateľa a podobne. Všetku potrebnú dokumentáciu k týmto zmenám  prípravíme za Vás. Vy nám dodáte potrebné informácie k požadovaným zmenám a my za Vás pripravíme kompletnú právnu dokumentáciu potrebnú na zmenu týchto skutočností.

 

Cena: 199€ jednorázovo